Sertifikalı Sürdürülebilirlik Dereceli Elmaslar

Doğal ve Laboratuvarda Yetiştirilen Elmaslar için Üçüncü Taraf Sertifikasyonu

What are Certified Sustainability Rated Diamonds?

Tüketiciler, satın aldıkları elmasların en yüksek etik ve çevresel sorumluluk standartlarını karşılamasını, insanları ve gezegeni korumasını giderek daha fazla talep ediyor. Pırlanta sektörü için geliştirilen ilk kapsamlı, çok paydaşlı sürdürülebilirlik standardı olan SCS-007 Mücevher Sürdürülebilirlik Standardı - Sürdürülebilirlik Dereceli Pırlantalar bu talebi karşılamaktadır.

Bu çığır açan sertifikasyon standardı, pazara giden yolda elmasları işleyen herhangi bir kuruluş da dahil olmak üzere hem doğal hem de laboratuvarda yetiştirilen elmaslar için geçerlidir. Standart, performans ve şeffaflık açısından benzeri görülmemiş ölçütler getirmektedir: 1) sıkı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) başarısı; 2) iklim nötrlüğü; 3) net sıfır etki ile sürdürülebilir üretim uygulamaları; 4) mümkün olan en yüksek kaynaktan pazara kesinlik için kapsamlı menşe izlenebilirliği; ve 5) savunmasız toplulukları destekleyen, net etkileri daha da azaltan ve daha güvenli bir dünyaya katkıda bulunan sürdürülebilirlik yatırımları. Tüm bunlar bağımsız, üçüncü taraf sertifikasyonu ile desteklenmektedir. Başka hiçbir standart mücevher üreticilerine, perakendecilere veya müşterilerine bu düzeyde bir güvence sağlayamaz.

SCS-007 Web Sitesini Ziyaret Edin

Başarının 5 Ayağı

 1. Doğrulanmış Kaynak İzlenebilirliği: Gelişmiş testler, mücevher tanımlama protokolleri, gözetim denetimleri ve tedarik zinciri genelinde örnekleme yoluyla her sertifikalı elmasın kökenini garanti eder.
 2. Etik Yönetim İlkelerinin On İki İlkesi: Kapsamlı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gerekliliklerine bağlı kalmak.
 3. Doğrulanmış İklim Tarafsızlığı: Hem mevcut hem de eski emisyonları ele alan en katı iklim protokollerine dayanarak gerçek iklim tarafsızlığına ulaşmak.
 4. Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları: Çevresel ve insan sağlığı etkilerini ortadan kaldırmak veya dengelemek.
 5. Sürdürülebilirlik Yatırımları: Savunmasız toplulukları canlandırarak, havayı ve suyu temizleyen, iklimi koruyan ve tehlike altındaki ekosistemleri koruyan yatırımlarla toplumsal faydalar yaratmak.
 • Fayda -ları
 • SSS
 • Yapımcı ve işleyici Uygunluğu
 • Teknoloji Sağlayıcısı Uygunluğu
 • Program Belgeleri

Elmas endüstrisi katılımcıları için avantajlar şunlardır:

 • Sertifikalı Sürdürülebilirlik Dereceli Elmas ekolabelini kullanmak için akreditasyon. 
 • Kıyaslamalar elde edildiğinde İklim Tarafsızlığı tanımlaması.
 • Tüketicilerin aradığı şeffaflığı sağlayan Başarı Belgesi, elde edilen önemli sosyal ve çevresel kriterleri açıklarken.
 • Teknik kanıt sağlayan, sürdürülebilirliğin her yönünü açıklayan Sertifika Raporu ve belgelendirmenin temeli olarak kullanılan kanıtlar.
 • Sıkı uluslararası normlara ve müşteri beklentilerine uygunluk göstermiştir.
 • Scs ve düzenleyici yönergelere uygun olarak, şirket web sayfalarında, reklamlarda, satış noktasında ve kurumsal pazarlama materyallerinde kullanılmak üzere pazarlama varlıkları.
 • Devam eden ESG liderliğini ve Net Sıfır Etki Üretimi hedeflerine ulaşmak için yerleşik sürekli iyileştirme yol haritası.
 • Kanıtlanmış test ve izlenebilirlik teknolojilerinin ve uygulamalarının kullanımına dayanan gözetim zinciri boyunca en yüksek güven.

S: Sürdürülebilirlik Dereceli Elmas nedir?

Sürdürülebilirlik Dereceli Elmas, sürdürülebilirlik başarısının beş ayağına göre değerlendirilen akredite doğal veya laboratuvarda yetiştirilen elmas üretim operasyonundan bir taştır ve SCS-007 Mücevher Sürdürülebilirlik Standardı – Sürdürülebilirlik Dereceli Elmasların gerekliliklerine tam olarak uygun olduğu tespit edilmiştir.

S: Sürdürülebilirlik başarısının beş ayağı nelerdir?

 1. Doğrulanmış kaynak izlenebilirliği
 2. Etik yönetimde on iki ilke
 3. Doğrulanmış iklim tarafsızlığı
 4. Sürdürülebilir üretim uygulamaları
 5. Sürdürülebilirlik yatırımları

S: Bu standardın geliştirilmesini yönlendiren ana hedefler nelerdi?

SCS-007 aşağıdaki hedeflerle geliştirilmiştir:

 • Sürdürülebilirlik odaklı elmas mücevher tüketicilerinin ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak;
 • Doğal ve laboratuvarda yetiştirilen elmas üreticilerinin, faaliyetlerinde sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletme çabalarıyla tanınmaları için ortak bir platform sağlamak;
 • Tüm vesayet zincirinin devreye girerek;
 • Katılımcıların sosyal, çevresel ve yönetişim taahhütlerini ve başarılarını göstermede bir sonraki mantıklı adımı atabilmeleri için elmas ve mücevher sektörlerindeki mevcut girişimlerin üzerine inşa etmek; ve 
 • Ölçülebilir sürdürülebilirlik sonuçlarına yönelik net bir yol haritası sunmak.

S: SCS-007'i liderlik standardı yapan nedir?

SCS-007, diğer standartların bıraktığı yerden devam eder ve bu da onu şimdiye kadar kurulmuş elmaslar için en kapsamlı standart haline getirir. Beş sütunun her biri altında, benzersiz performans kriterleri oluşturur:

 • %99,9 menşe güvencesi elde etmek için kapsamlı gözetim denetimi ve örnekleme ile desteklenen, kaynaktan pazara kadar tüm gözetim zinciri boyunca yeterli kontrol ve dengelerle elmasları belirli bir maden kuyusuna veya laboratuvar ekipmanı parçasına kadar takip edebilen test protokolleri.
 • Etik yönetimin on iki ana ilkesi altında sıkı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygunluk.
 • Tüm sera kirleticilerini ve yaygın olarak göz ardı edilen diğer büyük iklim kirleticilerini kapsayan ve tam iklim ayak izini yakalamak için hem mevcut hem de eski emisyonları ele alan iklim tarafsızlığı uyumu.
 • Çevresel ve insan sağlığı etki kategorilerinin en az dörtte üçünde net sıfır etkilerine ulaşmak için üretim yaşam döngüsü boyunca etkilerin ortadan kaldırılması veya mahsup edilmesi.
 • Zanaatkar ve küçük ölçekli madencileri destekleyen, çok çeşitli toplumsal faydalar sağlayan ve çevreyi ve iklimi daha da koruyan sürdürülebilirlik yatırımları.

S: Belgelendirme ve akreditasyon arasındaki fark nedir?

Tek tek elmaslar sertifikalandırılıyor ve gözaltı zinciri aracılığıyla kaynaktan pazara kadar takip ediliyor. Pırlantaları üreten veya işleyen şirketler, Standardın Üretici ve İşleyici gereksinimlerine uygunluk esas alınarak akredite edilmiştir. Test ve not verme hizmetleri veren şirketlerin, bu önemli hizmetlerin sunumunda yetkinliği sağlamak için teknik akreditasyonlardan geçmeleri gerekmektedir.

S: Standart tarafından hangi uluslararası rehberlik ve normlara başvurulur?

SCS-007 standardındaki kriterler, sosyal ve çevresel sorumlulukta en iyi uygulama için rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiş çok sayıda uluslararası belgeye atıfta bulunmaktadır. Standardın gelişimini bildiren belgelere bazı örnekler şunlardır: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Önerileri (C14, C29, C87, C98, C100, C105, C106, C111, C132, C138, C146, C155, C176, C182 ve C190); Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Kılavuzu: Üçüncü Baskı 2016; Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş rızaya saygı: Arazi edinimi ile ilgili olarak hükümetler, şirketler, STK'lar, yerli halklar ve yerel topluluklar için pratik rehberlik, Ek II, 2014; Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Konusunda Yol Gösterici İlkeler; ve 9000, 14000 ve 45000 serilerinde çeşitli Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) standartları.

S: SCS-007 standardı nasıl geliştirildi?

SCS-007, SCS Standartları tarafından kolaylaştırılan uluslararası, çok paydaşlı bir süreç altında geliştirilmiştir, Scientific Certification Systems, Inc.'in kar amacı gütmeyen standartlar geliştirme kolu, elmas üretimi, elmas elleçleme ve perakende, elmas derecelendirme ve teknolojisi, akademi ve sivil toplum dahil olmak üzere birden fazla sektörden paydaşlar işe alındı. Çalışma Taslağı'ndan Komite Taslağı'na ve Son Taslak'a kadar standardın art arda tekrarlarının işaret edildiği bir dizi toplantı yapıldı. Dış paydaşlardan ve ilgili taraflardan geri bildirim almak için 60 günlük bir kamu istişare süresi de gerçekleştirildi. Tüm yorumlar Son Standart tamamlanmadan önce dikkate alındı.

Hem doğal hem de laboratuvarda yetiştirilen elmaslar, bu birleşik endüstri standardı kapsamında sertifikalandırılabilir ve her iki alanda da en iyi uygulamalara öncülük eden şirketleri güçlendirebilir.

Pırlantayı kaynağından pazara fiziksel olarak işleyen tüm şirketler, standardın Üretici veya İşleyici gereksinimlerini karşılamak koşuluyla sertifikalı elmasları işlemek ve satmak için akredite edilebilir. Bu akreditasyon, tüketicileri ve paydaşları ilgilendiren önemli çevresel, sosyal, yönetişim ve performans sorunlarıyla mücadelede sektör liderliğini gösterirken, izlenebilirliği sağlamak için sıkı bir gözetim zincirini sürdürmektedir. Uygun şirketler şunlardır:

 • Üretici
 • Kesiciler ve parlatıcılar
 • Geri dönüştürülmüş elmas tedarikçileri
 • Tüccar
 • Distribütör
 • Mücevher üreticileri
 • Perakendeci

Akredite perakendeci olmak için başvurmak için burayı tıklatın.

SCS-007 Menşe İzlenebilirlik Güvencesi protokollerinin bir parçası olarak elmas test ve muayene hizmeti veren şirketler, Adli Güvence Uygunluk Merkezleri ve Not Verme Laboratuvarları da dahil olmak üzere teknik akreditasyon almaya uygundur. Bu tür şirketler, SCS-007 Provenance Belgelendirme Laboratuvarı Akreditasyon Kılavuzuile uyumlu olarak hizmetlerini yürütmede Standardın ve yetkinliğin geçerli gerekliliklerine uygunluk göstermelidir.

Teknik Akreditasyon Süreci:

SCS ve Başvuru Sahibi bir gizlilik sözleşmesi imzaladıktan ve bir çalışma kapsamı üzerinde anlaştıktan sonra, süreç başlatılır:

 • Başvuru sahibi, sürecinin ayrıntıları hakkında bilgi sağlar.
 • SCS bilgileri denetler ve Standardın geçerli hükümlerine ve Akreditasyon El Kitabı'na uygunluğu değerlendirir, ardından ön bulguları verir.
 • Başvuru sahibinin gözlenen uygunsuzlukları düzeltmek için 60 günü vardır.
 • Uygunluk gösterdiğinde, Başvuru Sahibi geçici bir Akreditasyon Belgesi alır.
 • SCS, bağımsız doğrulama için iz element parmak izi testini kullanarak elmasların pazar gözetimi örneklemesi ve uygunluk testini tamamlar.
 • Test hatası bulunamazsa başvuru sahibi 12 ay sonra nihai Akreditasyon Belgesini alır.
Dosya Adı belge
SCS-007 Sürdürülebilirlik Dereceli Elmaslar (Deneme Amaçlı Kullanım Standardı) İngilizce

Şimdi Uygula

İşlemi başlatmaya hazır mısınız? Bir Uygulamayı tamamlayın.

Stanley Mathuram